Навчання – це цілеспрямований процес формування і розвитку у людей знань, навичок і умінь з урахуванням вимог сучасного життя і діяльності. Суттю навчання як суспільного явища є цілеспрямована, організована, систематична передача підростаючому поколінню досвіду суспільних відносин, результатів розвитку суспільної свідомості, культури праці, знань про активне перетворення і охорону природи. Навчання забезпечує наступність поколінь, повноцінне функціонування суспільства, відповідний рівень розвитку особистості.
Головним механізмом засвоєння змісту у процесі навчання є цілеспрямовано організована спільна діяльність дітей та дорослих, що відбувається у певних формах.
Навчання залежить від конкретно-історичних умов. Різні епохи і цивілізації залишають свій відбиток на відборі змісту матеріалу для різних соціальних груп, підборі методів ідеологічної обробки і маніпуляції свідомості.
Функції навчання: формування знань, навичок і умінь, формування світогляду, розвиток особистості та її самостійного мислення, підготовка до неперервної освіти, профорієнтаційна, а також креативна функція.
Педагогічна діяльність – це особливий вид суспільно-корисної діяльності дорослих людей, свідомо спрямований на підготовку підростаючого покоління до життя у відповідності з економічними, політичними, моральними, естетичними цілями.
Суб’єктами педагогічної діяльності є вчитель, учень, група, суспільство.
Функції педагогічної діяльності: управління, виховання, навчання, розвиток, психологічна підготовка (процес формування у людей готовності до подолання труднощів).
Компоненти педагогічної діяльності: проектувальний, організаторський, пізнавальний, комунікативний, дослідницький.