Дані, отримані за допомогою психолого-педагогічних досліджень свідчать про складний характер розвитку особистості. Хоча йому притаманний і “саморух”, але напрямок цього руху є соціально визначеним, детермінованим. Суспільство організовує процес розвитку особистості за допомогою історично створених соціальних інститутів освіти, системи виховання і навчання молоді, народних традицій.
У вітчизняній науці було розроблено систему поглядів, за якою психічний розвиток з самого початку опосередкований, організований і спрямований вихованням і навчанням (П.П. Блонський, Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, О.В. Запорожець, Г.С. Костюк, Д.Б. Ельконін). Виходячи з цих положень виховання і навчання можна вважати формою психічного розвитку людини. В її межах здійснюються процеси привласнення, відтворювання людиною суспільно та історично заданих здібностей. Виховання і навчання співвідносяться з психічним розвитком як форма і зміст, тобто вони не тотожні один одному, але створюють єдність. Виховна і навчальна діяльність за своєю суттю мають скеровувати, спрямовувати, організовувати індивідуальне становлення особистості, формувати її риси та якості згідно з вимогами суспільства.
Розвиток особистості проходить ряд періодів, кожний з яких являє собою певний його ступінь, відтінок життєвого шляху. Визначення періодів, фаз, стадій психічного розвитку людини необхідне для раціональної побудови системи навчання і виховання, професійного самовизначення молоді, повнішого використання творчого потенціалу дорослої людини.
Останнім часом розроблено вікову періодизацію розвитку особистості на підставі аналізу існуючих раніше
купить детскую обувь Узнать где наилучшая штендер цена можно на сайте http://svim.biz.ua/.


подарок для всех владельцев iPhone XS Max магазин с бесплатной доставкой